Rozk砤d wa縩y od: 01.09.2019
PSY II
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIORAJ PL. W. KSI石POL TANEW 07:10 D 1
BIORAJ,D.A KSI石POL Szk. 07:45 S 1
BIORAJ,D.A KSI石POL TANEW 15:30 S 1 16:15 S 1
KORCH覹 VI 2956L/13 07:27 S 1 13:40 S 1
KSI石POL SZKO 13:34 S 1 14:01 S 1
14:31 S 1
MARKOWICZE, CEG. 835/111 KSI石POL TANEW 12:40 S 1
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 I 11:40 S 1 14:04 S 1
KORCH覹 V 14:40 S 1 15:44 S 1
WOLA OBSZANSKA III KORCH覹 I 15:50 HDm 1
KORCH覹 V
OZNACZENIA KURS覹
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej