Rozk砤d wa縩y od: 01.09.2019
PSY 835/119
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIORAJ PL. W. KSI石POL TANEW 06:16 D 1 07:06 D*6*n 1
07:09 S 1 07:09 S 1
07:12 D 1 08:12 D 1
BIORAJ,D.A KSI石POL Szk. 07:47 S 1
BIORAJ,D.A KSI石POL TANEW 07:40 HD 1 08:31 S 1
09:06 D 1 09:51 D 1
10:51 D6n 1 11:40 S 1
11:56 D 1 13:00 a 1
13:46 D 1 14:43 S 1
15:17 D*6*n 1 15:32 S 1
16:17 S 1 16:26 HDm 1
18:16 Dm 1 19:56 Dm 1
20:11 5fd 1 21:45 7fnd 1
KSI石POL SZKO 13:36 S 1 14:03 S 1
14:32 S 1
MARKOWICZE, CEG. 835/111 KSI石POL TANEW 12:41 S 1
OZNACZENIA KURS覹
*6* - kursuje w soboty na trasie Tarnogr骴 Rynek - Bi砱oraj DA
5 - kursuje w pi箃ki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
a - nie kursuje w pierwszy dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej