Rozk砤d wa縩y od: 23.05.2019
MARKOWICZE CEG. 835/112
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
G覼D LIPI裇KI BISZCZA I 11:33 D 1 15:48 Dm 1
BISZCZA III
HORYNIEC ZDR覬 KOWA 849/68 17:42 dhV 1
LUBACZ覹
KORCH覹 VI 2956L/13 KSI石POL Szk. 13:20 S 1
KOZAKI przy dr.gmi. TARNOGR覦 11:29 S 1
DORBOZY
KSI石POL SZKO 07:29 S 1
LIPINY DOLNE TARNOGR覦 12:00 S 1
LUBACZ覹 TARNOGR覦 06:56 S 1
OBSZA APTEKA
LUBACZ覹 ul. S硂wackiego 02 KOWA 849/68 06:32 HD 1
LUCH覹 DOLNY II TARNOGR覦 08:17 D 1 13:53 D(6)n 1
LUCH覹 DOLNY III TARNOGR覦 10:57 D 1 15:54 D 1
KOWA 849/68 SZOSTAKI 15:43 S 1
KOWA II SZK. 2943L/18 SZARAJ覹KA 12:35 S 1
SZOSTAKI
POTOK G覴NY SKRZ. BISZCZA I 14:43 S 1
BISZCZA III
POTOK G覴NY SKRZ. TARNOGR覦 15:35 S 1
RZESZ覹 D.A. TARNOGR覦 07:59 a 1 15:12 5fd 1
LE疉JSK D.A. 16:34 7fnd 1
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 I 11:28 S 1 13:53 S 1
KORCH覹 V 15:33 S 1
SZARAJ覹KA SKRZ. TARNOGR覦 06:19 HD 1
TARNOGR覦 Rynek 07:24 D 1 09:14 D 1
10:14 D6n 1 12:59 D 1
15:32 HD 1 16:24 D 1
17:44 D6n 1 19:28 Dm 1
WOLA OBSZANSKA III KORCH覹 I 15:38 HDm 1
KORCH覹 V
WOLA OBSZANSKA III TARNOGR覦 14:46 S 1 15:41 S 1
R盈ANIEC SZKO
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 13:04 S 1
W覮KA BISKA KSI石POL Szk. 14:33 S 1
疉RY II
ZAMCH SKR KOWA 849/68 09:04 S 1 10:34 S 1
11:54 D 1 13:43 D7*dm 1
14:43 D 1 15:19 S 1
16:14 D 1
ZYNIE OSP, 12 KSI石POL Szk. 06:37 S 1
OZNACZENIA KURS覹
(6) - kursuje w soboty na trasie Bi砱oraj DA - Tarnogr骴 Rynek
5 - kursuje w pi箃ki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
7* - Kursuje w niedziele w roku szkolnym
a - nie kursuje w pierwszy dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzie 寃i箃 Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
h - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃, w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych
przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielk Sobot oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony