Rozk砤d wa縩y od: 01.09.2019
KORCH覹 I
ROZKD ODJAZD覹 Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIORAJ PL. W. KSI石POL TANEW 07:08 D 1
BIORAJ,D.A KSI石POL Szk. 07:44 S 1
BIORAJ,D.A KSI石POL TANEW 15:28 S 1 16:13 S 1
KORCH覹 VI 2956L/13 07:28 S 1 13:41 S 1
KSI石POL SZKO 13:33 S 1 13:59 S 1
14:30 S 1
MARKOWICZE, CEG. 835/111 KSI石POL TANEW 12:38 S 1
SZARAJ覹KA SKRZ. KORCH覹 V 11:42 S 1 14:06 S 1
14:41 S 1 15:46 S 1
WOLA OBSZANSKA III KORCH覹 V 15:52 HDm 1
KORCH覹 III
OZNACZENIA KURS覹
D - kursuje od poniedzia砶u do pi箃ku opr骳z 渨i箃
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 渨i箃ecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej