Sprzedaż biletów miesięcznych

Drukuj

Godziny otwarcia kasy biletów miesięcznych:

    data          od - do

25.10.2016 7:30 - 14:30
26.10.2016   7:30 - 14:30
27.10.2016   6:45 - 15:30
28.10.2016   6:45 - 16:00
31.10.2016   6:45 - 15:30
02.11.2016   6:45 - 16:00
03.11.2016   6:45 - 16:00
04.11.2016   7:30 - 14:30
07.11.2016   7:30 - 14:30

Nowe PROMOCJE !!!

Drukuj

   Od 20.06.2016r. w PKS Biłgoraj sp. z o.o. obowiązują NOWE PROMOCYJNE ceny biletów w komunikacji zwykłej i pospiesznej na trasach do:

Biłgoraja, Cieszanowa, Jarosławia, Kielc, Krakowa, Księżpola, Leżajska, Lublina, Lubaczowa, Łańcuta, Majdanu Starego, Nadrzecza, Piotrkowa, Przemyśla, Radecznicy, Rzeszowa, Sarzyny, Stalowej Woli, Tarnogrodu, Tomaszowa Lub., Warszawy, Zamchu, Zamościa, Zwierzyńca.

      


Szczegóły >> Promocje.

Zmiany w rozkładzie

Drukuj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. informuje, że z dn. 01.09.2016r. zawiesza wykonywanie n/w kursów.

Biłgoraj - Radecznica z godz. 10:30
Radecznica - Biłgoraj z godz. 8:15

Bilety miesięczne

Drukuj

Uczniowie, którzy po raz pierwszy chcą zakupić bilet miesięczny zobowiązani są do wypełnienia " Zamówienie na bilet miesięczny"

Wypełniony druk z pieczątką szkoły(pracy) oraz zdjęciem należy złożyć w kasie biletów miesięcznych.

Druk do pobrania

Ogłoszenie

Drukuj

ZARZĄD
Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju

działając w imieniu Województwa Lubelskiego na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

4.800 (słownie: czterech tysięcy ośmiuset) udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju, każdy w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych).

 1. Lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia tych osób w komercjalizowanym przedsiębiorstwie komunalnym i w Spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach zostanie wywieszona w dniu 10 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki przy ul. Konopnickiej 7 w Biłgoraju.
 2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia w Spółce, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy, o której mowa w pkt. 1 tj. do dnia 24 czerwca 2016 roku mogą złożyć pisemną reklamację w siedzibie Spółki przy ul. Konopnickiej 7 w Biłgoraju, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7: 00 do 15: 00 (w pokoju Sekretariatu).
 3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające okres zatrudnienia w Spółce bądź inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uzyskania uprawnień do nieodpłatnego nabycia udziałów.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki. O sposobie jej rozpatrzenia wnoszący reklamację zostanie powiadomiony na piśmie. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
 5. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki może być realizowanedo dnia 16 sierpnia 2018 roku. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa, z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki wskazane w art. 38c ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Termin powyższy nie może być przedłużony ani przywrócony niezależnie od przyczyny jego niedotrzymania przez uprawnionego.
 6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania udziałów Spółki osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem.

Zawieszone kursy

Drukuj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. informuje, że z dniem 24.03.2016r zawiesza i skraca n/w kursy:

Kursy zawieszone w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych:

 1. Biłgoraj - Tarnogród z godz. 7:45
 2. Tarnogród - Biłgoraj z godz. 8:15
 3. Biłgoraj - Józefów z godz. 15:40
 4. Biłgoraj Pl. W. - Rogale z godz. 14:25

Kursy zawieszone w roku szkolnym:

 1. Majdan Stary - Biłgoraj Pl. W. z godz. 8:15

Kursy skrócone:

 1. Bukowa - Majdan Stary z godz. 6:55 skrócony do miejscowości Biłgoraj Puszcza

Zmiana godziny odjazdu

Drukuj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. informuje, że z dniem 29.02.2016r. zmienia godziny odjazdu kursu:

Biłgoraj - Rzeszów z godziny 7:00 na godzinę 7:45

Przyjazd do Rzeszowa na godz. 10:10

Kalendarz


Dzisiaj jest: Sobota
22 Października 2016
Imieniny obchodzą
Abercjusz, Filip, Halka, Kordula,
Kordelia, Przybysława, Sewer

Do końca roku zostało 71 dni.
Zodiak: Waga

Oferta

banner

Pogoda


°C

Biłgoraj

YAHOO_WEATHER_
humidity:%
N at
  YWeather by Melbourne Cup

Zegar

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o. o.
ul. M. Konopnickiej 7,23-400 Biłgoraj | tel:84 686 10 46 | fax: 84 686 23 15 |
sekretariat@pks-bilgoraj.pl | www.pks-bilgoraj.pl

Licznik odwiedzin

dzisiaj 82 | Wczoraj 120 | W Tygodniu 645 | W miesiącu 2443 | Ogółem 71571